Tuyển dụng

http://benhnamkhoahaiphong.sbl.vn/

Tuyển dụng Điều dưỡng làm việc tại phòng khám

Yêu cầu : Nữ, làm việc giờ hành chính, có chứng chỉ hành nghề.