Liên hệThông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi :
PHÒNG KHÁM NAM KHOA HẢI PHÒNG
 An Đà, Ngô Quyền, Hải Phòng
Điện thoại :  
0989 89 83 83
Website: http://benhnamkhoahaiphong.sbl.vn/